Original Research

Loopbaanankers en werkstevredenheid

E. de Kock, J. M. Schepers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 25, No 3 | a685 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v25i3.685 | © 1999 E. de Kock, J. M. Schepers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 June 1999 | Published: 25 June 1999

About the author(s)

E. de Kock, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
J. M. Schepers, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (7MB)

Abstract

The primary goal of the study was to determine whether a relationship exists between the extent to which an employees career anchors are satisfied in his/her current position and his/her job satisfaction. A secondary goal was to determine whether satisfied career anchors can predict future job satisfaction. A Career Anchor Questionnaire, consisting of 41 items, was developed. The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire was applied to 195 employees on Peromnesjob grades 11 and 13 jointly with the Career Anchor Questionnaire. The Career Anchor Questionnaire was statistically analysed through factor analysis and item analysis. The results indicate that a relationship exists between the extent to which an employees career anchors are satisfied in his/her current position and his/her job satisfaction.

Opsomming
Die doel van die studie was om vas te stel ofdaar n verband bestaan tussen die mate waarin n persoon se loopbaan ankers bevredig word en sy/haar werkstevredenheid. 'n Sekondêre oogmerk was om te bepaal of bevredigde loopbaanankers toekomstige werkstevredenheid kan voorspel al dan nie. 'n Loopbaanankervraelys, bestaande uit 41 items, is gekonstrueer. Dit is saam met die verkorte weergawe van die Minnesota Werkstevredenheidvraelys op 195 werknemers op Peromnes posvlakke 11 en 13 toegepas. Faktor- en itemondedings is op die items van die Loopbaanankervraelys uitgevoer. Dit is bevind dat daar 'n verband bestaan tussen die mate waarin n persoon se loopbaanankers in 'n bepaalde pos bevredig word, en sy/haar werkstevredenheid.


Keywords

Loopbaanankers; Werkstevredenheid

Metrics

Total abstract views: 3630
Total article views: 2288


Crossref Citations

No related citations found.