Original Research

A sample survey of computer-based training with reference to success criteria and remedial procedures

D. Mcelligott, R. du Preez
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 26, No 1 | a693 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v26i1.693 | © 2000 D. Mcelligott, R. du Preez | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 June 2000 | Published: 26 June 2000

About the author(s)

D. Mcelligott, University of Stellenbosch, South Africa
R. du Preez, University of Stellenbosch, South Africa

Full Text:

PDF (5MB)

Abstract

The aim of the study is to conduct an investigation into the status-quo of computer-based training (CBT) at one of the leading Life Assurance companies in South Africa. The investigation comprises the development of a generic theoretical taxonomy of successful CBT which identifies the theoretical macro and micro criteria for successful CBT and its implementation. Core differences between the ideal and actual CBT in practice are identified. Results indicate that the CBT at the company satisfies the majority of the micro and macro success criteria. A few inadequacies are identified. Recommendations are made with regards to various remedial procedures. The incorporation of the theoretical taxonomy and the remedial procedures would serve to increase the success of companies CBT and could result in a highly efficient and effective CBT programme.

Opsomming
Die doel van die studie is die ondersock na die huidige status van rekenaar-gesteunde-opleiding aan een van die vooraanstaande Lewensversekeringsinstansies in Suid-Afrika. Die studie sluit die ontwikkeling van 'n generiese teoretiese taksonomie vir suksesvolle rekenaar-gesteunde-opleiding in, ten einde teoretiese makro en mikro sukseskriteria van rekenaar-gesteunde-opleiding daar te stel. Kemverskille tussen die ideaal en rekenaar-gesteunde opleiding in die praktyk word geidentifiseer. Resultate toon dat rekenaar-gesteunde-opleiding by die betrokke instansie grootliks aan die meeste mikro en makro sukseskriteria voldoen.'n Aantal tekortkominge word gei'dentifiseer. Verskeie aanbevelings ten opsigte van regstellende prosedures word gemaak. Die implementering van die teoretiese taksonomie en regstellende prosedures in organisasies wat tans van rekenaar-gesteunde-opleiding opieiding gebruik maak, kan lei tot 'n meer effektiewe en doeltreffende rekenaar-gesteunde-opleidings program.


Keywords

Computer-based training; Success criteria; Remedial procedures

Metrics

Total abstract views: 3798
Total article views: 6083


Crossref Citations

No related citations found.