Original Research

A comparison of black and white managers on intent to leave and job mobility

Meer A. Vallabh, Fiona Donald
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 27, No 2 | a784 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v27i2.784 | © 2001 Meer A. Vallabh, Fiona Donald | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 05 December 2001 | Published: 08 December 2001

About the author(s)

Meer A. Vallabh,
Fiona Donald, University of the Witwatersrand

Full Text:

PDF (1MB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The aim of this cross-correlational study was to determine how similar black and white managers were with regards to job mobility and whether high salaries was the main reason for excessive job mobility. Thirty black and thirty white middle managers from large companies completed the questionnaires assessing job satisfaction, organisational commitment, work values and intent to leave.

Opsomming
Die doelwit van hierdie kruiskorrelasiestudie was om vas te stel in watter mate daar n ooreenkoms tussen swart en wit bestuurders is ten opsigte van hulle benadering tot werkmobiliteit en of hoe salarisse die hoofrede is vir oormatige werkmobiliteit. Dertig swart en dertig wit middelbestuurders van groot maatskappye het die vraelyste voltooi wat die volgende geevalueer het: werkbevrediging, verbintenis tot die organisasie, werkwaardes en voomeme om die maatskappy te verlaat.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3610
Total article views: 4101


Crossref Citations

No related citations found.