Original Research

Die verband tussen waargenome leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband

A. Van der Heyde, Gert Roodt
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 29, No 1 | a84 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v29i1.84 | © 2003 A. Van der Heyde, Gert Roodt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 October 2003 | Published: 24 October 2003

About the author(s)

A. Van der Heyde, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa
Gert Roodt, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

Full Text:

PDF (147KB)

Abstract

The relationship between perceived leadership and the level of outonomy in a team context remains a contemporary theme in the work environment and seemingly has a substantial influence on organisational success. This study attempted to ascertain the relationship between leadership and the level of outonomy in a team context. Two hundred and thirty (N=230) individuals, grouped into 56 teams from four South African companies participated in the study. The superordinate’s leadership style as well as the level of outonomy in the specific group was measured. Apart from the useful information obtained in comparison with international research, especially in terms of leadership data, the study did conclusively point out a significant correlation between leadership style and autonomy in team context.

Opsomming
Leierskap en selfgerigte spanfunksionering bly kontemporêre temas in die bedryfsmilieu, wat oënskynlik organisasiesukses wesenlik kan beïnvloed. Die doel van hierdie studie was om die waargenome verband tussen leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband te bepaal. Tweehondered-en-dertig (N=230) individue, gegroepeer in 56 spanne vanuit vier Suid-Afrikaanse maatksappye het aan die studie deelgeneem. ‘n Meting van sowel die bogeskikte se leierskapstyl en die vlak van outonomie binne spanverband is verkry. Afgesien van bruikbare inligting rondom veral die leierskapdata in vergelyking met internasionale navorsing, het die studie ‘n beduidende verband tussen leierskapstyl en outonomie binne spanverband uitgewys.


Keywords

Leierskap; Outonomie; Spanverband

Metrics

Total abstract views: 3476
Total article views: 5783


Crossref Citations

No related citations found.