Original Research

Executive coaching experiences: A systems psychodynamic perspective

Frans Cilliers
SA Journal of Industrial Psychology | Vol 31, No 3 | a205 | DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v31i3.205 | © 2005 Frans Cilliers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 October 2005 | Published: 29 October 2005

About the author(s)

Frans Cilliers, UNISA, South Africa

Full Text:

PDF (130KB)

Abstract

The Integrated Executive Experiential Learning Coaching model was applied in an information technology organisation. The aim of the research was to analyse and interpret the experiences of seven executives in the form of written essays from the systems psychodynamic perspective. The manifesting themes were, experiential learning facilitates the working through of defences; interdependency facilitates taking responsibility for the self; flight reactions inhibit owning and learning; transcending defences is needed to authorise the self in role; the difficulty of moving from the paranoid-schizoid to the depressive position and valuing all parts of the self; and containment facilitates self-authorisation. Recommendations towards more effective executive coaching are presented.

Opsomming
Die “Integrated Executive Experiential Learning Coaching model�? is toegepas in ’n inligtings tegnologie organisasie. Die doel van die navorsing was om die ervaring van sewe uitvoerende beamptes in opstel-formaat te analiseer en te interpreteer vanuit die stelsel psigodinamiese benadering. Die manifesterende temas was, ervaringeleer fasiliteer die deurwerk van verdedigingsmeganismes; interafhanklikheid fasiliteer die neem van selfverantwoordelikheid; vlug reaksies inhibeer eienaarskap en leer; die transendering van verdedigings is nodig vir self outorisering; die moeisaamheid van beweeg vanaf die paranoide-skisiode na die depressiewe posisie en waardering van alle gedeeltes van die self; en behouering fasiliteer self-outoriteit. Aanbevelings vir meer effektiewe uitvoerende afrigting is aangebied.

Keywords

Executive coaching experiences

Metrics

Total abstract views: 4677
Total article views: 4591

 

Crossref Citations

1. The scientific building blocks for business coaching: A literature review
Flip Schutte, Renier Steyn
SA Journal of Human Resource Management  vol: 13  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/sajhrm.v13i1.657