Crossref Citations

1. Bireylerin Bazı Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kariyer Değerine Olan Etkisi: Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Funda ER ÜLKER, Betül BALKAN AKAN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  year: 2019  
doi: 10.25287/ohuiibf.447517