Crossref Citations

1. Psikolojik Sermayenin Bireysel Performansa Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
Hilal KUŞCU KARATEPE, Fatma Nuray KUŞCU, Mesut KARAMAN
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  vol: 7  first page: 105  year: 2019  
doi: 10.18506/anemon.520715