Crossref Citations

1. Tüketici Hakları Farkındalığı ve Tüketici Bilinç Düzeyi: Denizli Örneği
Ahmet Soner PAKMAK, Duygu KOÇOĞLU
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies  vol: 6  issue: 1  first page: 37  year: 2019  
doi: 10.34232/pjess.588008