Crossref Citations

1. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sercan HATİPOĞLU, Edip ÖRÜCÜ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi  first page: 98  year: 2018  
doi: 10.11611/yead.327329

2. The Influence of Telecentre Components on the Psychological Empowerment of Underserved Community Members in the Western Cape, South Africa
Muhammad Ameer Osman, Maureen Tanner
The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries  vol: 81  issue: 1  first page: 1  year: 2017  
doi: 10.1002/j.1681-4835.2017.tb00596.x